Mail ons
Nieuws

Belangenvereniging De Ekers is beƫindigd

Ondanks herhaalde pogingen van het bestuur van Belangenvereniging De Ekers om een Algemene Ledenvergadering te organiseren met een representatieve opkomst en om nieuwe bestuursleden te werven voor Belangenvereniging De Ekers, moeten wij u meedelen dat dit helaas niet is gelukt.

Doordat er te weinig animo is vanuit de leden en er niet voldoende opvolging is gevonden voor de bestuursleden is in september 2018 besloten om de belangenvereniging te ontbinden. De procedure hiervoor is inmiddels afgerond. 

Er was gelegenheid t/m december jl. gelegenheid om de financiële verrekening in te zien bij de heer A. Meutgeert van Snijtech BV. Eventuele baten die over zijn gebleven zijn evenredig verdeeld onder de leden van BDE.

Zodoende hebben we de vereniging voor 31-12-2018 kunnen ontbinden. Het ontbindingsbesluit van de Kamer van Koophandel kunt u hier downloaden.

De afgeschreven en deels niet meer functionerende hardware zal worden overgedragen aan Snijtech BV. Het KVO-B traject zal afgerond worden in oktober as. en de hercertificering samen met bedrijventerrein Sewei (maart 2019) zal niet worden gedaan.

Voor vragen of een toelichting kunt u eventueel terecht bij de voorzitter van de BDE de heer R. Verhagen.

 

← Terug naar overzicht