Mail ons
Nieuws

Algemene (leden)vergadering Belangenvereniging De Ekers

De vergadering voor alle ondernemers/bewoners op De Ekers is geannuleerd i.v.m. te weinig opgave.

Hopelijk volgt er in januari 2018 meer nieuws betreffende een nieuwe vergadering voor leden en (nog) niet-leden/bewoners van het bedrijventerrein De Ekers in Joure. Uw aanwezigheid is namelijk dringend en zeer gewenst. Mede met het oog op het aftreden van een aantal bestuursleden willen we ook graag weten of er ondernemers zijn die zich als kandidaat-bestuurslid willen aanmelden.

A  g  e  n  d  a
1. Ontvangst en opening door voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 01-06-2015
4. Huidige stand van zaken inzake financiën door Wim de Wolff
5. Ontwikkelingen KVO-B en samenwerking Sewei door Jan de Jong (De Jong Borg)
Toelichting techniek beveiliging door camera’s Fokko van der Meer (Secuvision)
6. Bestuursverkiezing en –samenstelling
Aftreden huidige bestuursleden volgens onderstaand tijdsschema:
Rob Verhagen   Voorzitter   1-1-2018
Ab Meutgeert    Bestuurslid   1-1-2018
Rinze van der Schuit Bestuurslid 1-1-2018
Astrid Koops-Tippersma Secretaris 1-1-2018
Wim de Wolff Penningmeester n.v.t.
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering (uiterlijk om 22.00 uur)

← Terug naar overzicht