Telefoon : (06) 570 370 02     Mail ons
Nieuws

KVO-B certificaat voor BDE

Belangenvereniging De Ekers behaalt opnieuw KVO-B certificaat samen met bedrijventerrein Sewei.

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN (KVO-B)

Algemeen:
Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van bedrijventerreinen. Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen komen voor KVO-B certificatie in aanmerking als de betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen zoals, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Voordelen Keurmerk Veilig Ondernemen

 • Betere uitstraling van het bedrijventerrein op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ en structurele bewaking en evaluatie hiervan;
 • Preventieve werking op het voorkomen van criminaliteit. Landelijke cijfers tonen aan dat bedrijventerreinen met een KVO-B lagere incidentencijfers hebben;
 • Korte communicatielijnen tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en beveiliger en optimalisering van de samenwerking, waardoor ook gemakkelijker nieuwe initiatieven ontstaan;
 • En niet onbelangrijk voor u als individuele ondernemer: Mogelijke korting op uw opstal, inboedel en bedrijfsvoortgang verzekeringen.
   
 • (HER)CERTIFICERING KVO-B

De BDE heeft inmiddels het KVO-B certificaat behaald. Na een succesvolle audit met de werkgroep KVO-B De Ekers en Sewei en een auditeur van de KIWA, hebben de beide bedrijvenverenigingen op 15 maart 2016 het certificaat ontvangen. Nadat er op basis van o.a. de door de ondernemers ingevulde enquêtes en de incidentencijfers van de politie en brandweer een nulmeting van bedrijventerrein De Ekers is gemaakt, heeft de werkgroep met ondersteuning van MKB en de vaste projectbegeleiding van de Jong BORG een nieuw Plan van Aanpak opgezet voor de komende 3 jaar (maart 2016 tot maart 2019).

Plan van aanpak komende KVO-B periode
Het nieuwe KVO-B plan van aanpak bevat weer diverse maatregelen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Sommige maatregelen betreffende Sewei van de afgelopen jaren worden voortgezet, maar er zijn ook een aantal nieuwe speerpunten. De belangrijkste zaken zijn:

 • Het houden van een dag- en een nachtschouw. De werkgroep gaat over het terrein om alle zaken aangaande schoon, heel en veilig op locatie waar te nemen en ondernemers en gemeente eventueel aan te spreken als zaken niet goed zijn;
 • Het stimuleren van het doen van meldingen en aangiften door de ondernemers, o.a. d.m.v. maken van App groep;
 • Het bespreken van verkeersknelpunten als vast punt op de agenda van de werkgroep;
 • Het bespreken van rapportages van de collectieve beveiliging en de politie van lopende zaken en aandachtspunten;
 • Voorlichting rondom brandveilig leven;
 • Inventarisatie AED’s.
 
 
Read more →
← Terug naar overzicht