afb_196_225259 afb_196_118851 afb_196_130664 afb_196_225823

Belangenvereniging De Ekers

Na een aantal inbraken en gevallen van vandalisme is een paar jaar geleden bij een aantal ondernemers op het bedrijventerrein het initiatief ontstaan om dit soort zaken te voorkomen.

Openbare vergadering
De (leden)vergadering van de BDE heeft plaatsgevonden op 1 juni jl. in Bowlingcentrum 't Haske. Het bestuur van de BDE heeft in overleg met o.a. vertegenwoordigers van Gemeente De Friese Meren, het BIZ plan gepresenteerd.

Camerabeveiliging op Bedrijventerrein De Ekers in Joure
Een aantal bedrijven maakt gebruik van gezamenlijke camera beveiliging op Bedrijventerrein De Ekers in Joure. De camera’s zijn geplaatst op een aantal strategische plaatsen op het bedrijventerrein. De meldkamer van Group 4 Securicor bekijkt de camerabeelden 24/7! Indien verdachte camerabeelden mogelijke dreiging bij deelnemende bedrijven oplevert dan zijn bewakers van G4S/Schaaf onmiddellijk op het bedrijventerrein en/of wordt de Politie ingeschakeld. De camera’s zijn van de jongste generatie en in staat om zowel overdag als ’s nachts personen, auto’s en kentekens in beeld te brengen. Vanzelfsprekend hebben de deelnemende bedrijven ook achteraf (na het doen van aangifte) toegang tot de camerabeelden! Meer weten? Lees hier...

Deelnemende bedrijven
Wilt u weten welke bedrijven deelnemen aan deze unieke camera beveiliging op Bedrijventerrein De Ekers in Joure? Kijk dan hier.

Belangenvereniging De Ekers
De BDE is opgericht in november 2006 en heeft als doel het behartigen van de belangen van de bedrijven welke zich gevestigd hebben of zich gaan vestigen op Bedrijventerrein De Ekers te Joure. Het bestuur van de BDE wordt op dit moment gevormd door 4 enthousiaste ondernemers.